اینوبینو
اینوبینو
فروش زمین با شرایط فوق العاده در بلوار عدل

توضیحات آگهی

نوع کاربری مسکونی
متراژ ۱,۰۰۰
سلام
یک قواره زمین 1000 متری واقع در بلوار عدل کوچه یاس با ( رای کمیسیون ماده 5 سال 83) کاربری مسکونی فروش میرسد.
به دلیل نبود نقدینگی ، هزینه تغییر کاربری کمیسیون ماده 5 شهرداری رو پرداخت نکردم .
کلیه مدارک و اسناد ، بنچاق ، نسخ اصلی و گلنامه ها موجود و کاربری مسکونی به استناد رای کمیسیون ماده 5 در سال 83 در پورتال شهرداری ثبت گردیده است.
عقب نشینی ها و حریم گذر و معبر ، قبلا از متراژ زمین کسر شده و احتمال عقب نشینی دوباره و کسر مجدد از زمین بسیار ناچیز است.
باتوجه به توضیحات فوق این ملک با همین شرایط با قیمت استثنایی معادل 1/3 قیمت کارشناسی شده روز بفروش میرسد .
کل هزینه های شهرداری حدودا 1/6 قیمت روز بوده و انشالله پس از انجام و پرداخت کل مراحل شهرداری و پول زمین ، خریدار کلاً معادل نصف ارزش روز زمین هزینه کرده و نصف دیگر این مبلغ را سود کرده است .
1/2 ارزش روز = هزینه ها + پول زمین
ضمنا امکان تهاتر حداکثر تا 1/2 مبلغ معامله وجود دارد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با همین سر شماره تماس حاصل فرمائید.
S.Noroozi.adl1399@gmail.com :ایمیل
شماره تماس: ۰۹۳۰۴۲۲۰۹۰۴