اینوبینو
اینوبینو
اسب نریان کرد بسیار آرام وبدون اخلاغ بد

توضیحات آگهی

یک اسب نریان. سن دو به سه سال بسیار آرام فیلم در واتساپ موجود است به مشتری تخفیف میدهم

شماره تماس: ۰۹۱۰۳۵۵۶۶۲۸