اینوبینو
12,000,000 تومان
شماره آگهی: 3371
اینوبینو

توضیحات آگهی

12,000,000 تومان

نوع لوازم و قطعات رینگ و لاستیک
رینگ و لاستیک سایز 18.جلو 8 وعقب 10 سالم بدون تاب و جوش.جا پیچ 114×5
سایز لاستیک 18/40/245.درصدبالا.مارشال

شماره تماس: ۰۹۱۱۵۰۱۲۸۰۶