اینوبینو
اینوبینو
سگ 11 ماهه البای ترکمن . معاوضه ام دارم 2,500,000 تومان

توضیحات آگهی

11 ماهه . گوسفندی. دهن پاک ب همچی. ادم گیر نیست ولی اذیتش کنن بر میگرده براشون. معاوضه با ماده درشت . یا توله نژاد دار اصیل

شماره تماس: ۰۹۰۳۴۹۲۲۸۸۰