اینوبینو
شماره آگهی: 3356
اینوبینو
استخدام مشاور

توضیحات آگهی

توضیحات :استخدام مشاور درمشاور املاک ارس بادرآمدی باورنکردنی باماهیانه بالای 10/000/000درآمددرصدی نیروی فعال باتجربه ومبتدی باروابط عمومی بالا کیان آباد غربی بین خ ۱۴و۱۵غربی