اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3271
اینوبینو
پایه وتخته روسی

توضیحات آگهی

وضعیت کالا کارکرده
پایه چوبی مصرف پالت سازی مبل سازی ونجاری همراه چوب روسی

شماره تماس: ۰۹۰۵۹۶۷۲۵۴۰