اینوبینو
اینوبینو
لوله داربستی سایز5نو2/40بادرپوش و شاخک

توضیحات آگهی

لوله داربستی نو بادرپوش و شاخک سایز پنج مناسب تعداد محدود

شماره تماس: ۰۹۲۲۶۰۸۲۶۷۶