اینوبینو
اینوبینو
ساخت گاوداری و غیره

توضیحات آگهی

سلام یه زمین دارم نزدیک یه هکتار هست و اینکه دنبال کسی هستم که سرمایه داشته باشه واسه خرید گاو داشتی و غیره و خرید تراکتور و ادوات که هم به کار کشاورزی مدرن برسیم هم دامداری کنیم گنبد هستم زمین هم اطرف روستاست اگر کسی هست تماس بگیره با هم صحبت کنیم یا چت اعلام کنه تماس میگیرم

شماره تماس: ۰۹۳۰۴۳۷۰۰۲۹