اینوبینو
اینوبینو
پنکه پیکانی سرد کننده عالی یکبارم نصب نشده نو نو هس

توضیحات آگهی

نوع لوازم و قطعات جانبی و تزیینی

دارای پره پلاستیکی مقاوم

شماره تماس: ۰۹۹۱۳۹۲۴۴۶۰