اینوبینو
اینوبینو
ورنه ورزشی درسایزهای متفاوت و میز پرس

توضیحات آگهی

وزنه ها حدودا90کیلو10و5و2کیلویی
2800000 تومان
شماره تماس: ۰۹۳۵۱۱۴۹۴۹۴