اینوبینو
اینوبینو
یه گله گوسفند بز میش بزغاله بره

توضیحات آگهی

تعداد کلا 30 راس جمعا 40 میلیون تومان

موقعیت همدان شهرستان فامنین

با مشخصات زیر
6 راس گوسفند میش بالغ
19 راس بره های 6 ماهه تا یک ساله
یک راس بز نر افغان گوش دراز
دو راس بز ماده
دو راس بزغاله 6 ماهه

جمعا 30 تا هستن جمعا 40 میلیون تومان مقطوع میباشد

موقعیت فامنین شهرستان همدان

لطفا برای تخفیف گرفتن تماس نگیرید

برای خرید اگه می تونید تشریف بیارین تماس بگیرین اجازه خروج دام قبل از تسویه کامل امکان پذیر نیست

فروش فقط نقدی میباشد

معاوضه یا چک و… نداریم

قیمت 40 میلیون تومان
شماره تماس: ۰۹۳۹۲۴۷۵۲۴۰