اینوبینو
اینوبینو
فیزیوتراپی کاردرمانی فوق تخصصی در منزل

توضیحات آگهی

فیزیوتراپی تخصصی کاردرمانی فوق تخصصی دکتر محسن در منزل درمان بیماران سکته مغزی رفع محدودیت حرکتی و کاهش درد انگشتان پس از درآوردن پین و راه اندازی دست و اندام ها Msپارکینسون دیسک کمر هانتینگتون کاریوپرکتیک لیزر مکنت جا اندازی دیسک تعویض مفاصل زانو لگن آب در مانی استخر آسیب های ورزشی AClراه اندازی سالمندان ارائه فاکتور بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ در تهران حومه کرج شهریار ملارد فردیس پردیس