اینوبینو
اینوبینو
زمین درختکاری شده با سوییت وانشعابات

توضیحات آگهی

زمین درختکاری شده با سوییت وانشعابات


  نوع کاربری مسکونی
  متراژ ۲۰۰

  دارای دوقسمت مسکونی وتفرجگاهی
  ویوی ابدی دارد
  درطرح هادی قراردارد
  فروش زمین بصورت نقد واقساط

  شماره تماس: ۰۹۳۰۰۵۸۱۸۹۱