اینوبینو
اینوبینو
شرکت خدمات نظافتی پاکسازان در پیروزی.افسریه.نبرد.

توضیحات آگهی

..[[..کیفیت اتفاقی نیست..]]… [..باشرکت پاکسازان از نظافت بی نظیر و ضدعفونی کردن محل کار و زندگی خود لذت ببرید ]¤ ¤¤..اعزام نظافتچی خانم و اقا به تمام نقاط با برگه و مجوز شرکت.¤¤ ¤¤نظافت منازل.¤¤.راه پله¤..شرکت و ادارات.¤.موسسات خصوصی¤ و دولتی ¤ تالار ¤سمینارها ¤¤ ¤¤اسباب کشی ¤¤ تاسیسات ¤بنایی نگهداری از کودک و سالمند¤¤ و امور منزل بصورت روزانه و شبانه روزی ¤¤ ¤¤ضدعفونی نرده ها..¤¤درب اسانسور ¤¤ کابین و دربهای ورودی ¤ ¤شرق تهران××××××× ¤غرب تهران******** ¤مرکزتهران******** شرکت فوق بابت ضمانت ب حسن انجام کار درصورت عدم رضایت در ساعت اول هیچ هزینه ای دریافت نخواهد کرد.¤¤. ¤¤¤ضمنا این شرکت در سرتاسر استان البرز (کرج)شعبه دارد و خدمت رسانی میکند¤¤¤