اینوبینو
شماره آگهی: 293
اینوبینو

توضیحات آگهی

چینی مونتاژ ایران
قیمتش مناسب گذاشتم
اصلا کار نکرده