اینوبینو
اینوبینو
خدمات‌گلدوزی‌کامپیوتری‌طرح‌ومتن‌شماروی‌لباس‌وکلاه

توضیحات آگهی

خدمات‌گلدوزی‌کامپیوتری‌طرح‌ومتن‌شما‌روی‌لباس‌وکلاه‌آماده‌ ارایه‌خدمات‌به‌تولیدکنندگان‌محترم‌اجراع گلدوزی‌روی:شلواراسلش.کیف‌.کوله‌پشتی‌.کفش.لی.پیراهن. هودی‌.شومیز ژیله.کلاه.چادر.‌روکش‌صندلی.روبالشتی.مانتو. تیشرت.لوگوهای‌شرکتی‌وتبلیغاتی‌وغیره……………دراسرع‌وقت