اینوبینو
اینوبینو
سمپاشی.سم پاشی.ساس.موش.وکلیه حشرات

توضیحات آگهی

توضیحات

سمپاشی( سم پاشی )در استان سمنان علیه کلیه حشرات (سوسک، ساس.موش،شپش. موریانه، پشه، مگس، بید، کنه و …) در کلیه اماکن (منازل، هتلها، رستورانها، کارخانجات، بیمارستانها، باغات.برج ها و…) طعمه گذاری، تیرام پاشی و نابودی کامل موش (موش خانگی، موش سقفی، موش نروژی و … ( سم پاشی با سموم ایرانی و خارجی (بدون بو و لک( بکارگیری روش ها و تکنیک های نوین برای نابودی و ریشه کنی ساس دراستان سمنان و حومه وگندزدایی .وضد عفونی آپارتمان ومنزل ورستوران .کارگاه وکارخانجات وغیره .باکمترین قیمت .ودارای مجوز رسمی وزیر.نظر دفتر خدماتی وبا ضمانت ۱۰۰٪ با کمترین قیمت وبه صورت شبانه روزی درکل استان سمنان وحومه

پیشه و مهارت