اینوبینو
اینوبینو
بخاری شومینه ایی28هزارنیک کالا مدل زرینMC28

توضیحات آگهی

بخاری شومینه ایی 28هزارنیک کالا مدل زرینMC28 بارنگ قهوه ایی چکشی روشن
تمیزوسالم ودرحدنو
حدوده4ساله خریدم ولی حدودیک سال استفاده کردم وبقیه مدت بخاطر داشتن پکیج تو انباری بوده
نه زنگ زدگی ونه رنگ پریدگی داره