اینوبینو
اینوبینو
زمین کشاورزی و باغ ۵۰۰۰مترجاده دریا

توضیحات آگهی

۵۰۰۰مترزمین باغی و کشاورزی دور دیوار و فنس برق کنار زمین.جاده دریا ساری روبروی طاهر اباد