اینوبینو
اینوبینو
کارتایپ فتوکپی پرینت،ریختن آهنگ و… پذیرفته میشود

توضیحات آگهی

توضیحات

بدین صورت که شما تشریف میارید جلو درب منزل کارتون رو به من میگین،هر موقع که آماده شد اگه کارتون زمانبر نباشد خودتون میاین تحویل می گیرین اگر هم کارتون زیاد باشه من خودم میارم بهتون تحویل میدم.