اینوبینو
اینوبینو
گرده گالوانیزه یکدست ضخامت 5دهم

توضیحات آگهی

گرده گالوانیزه قطر 152میلیمتر و ضخامت 5دهم میلیمتر

شماره تماس: ۰۹۱۲۷۳۱۵۴۸۲