اینوبینو
اینوبینو
دوعدد ماشین در حد نو

توضیحات آگهی

دوعدد ماشین پسرم بازی نمیکنه
بلدزر بیرون 120 تومنه و اندازه جعبه موزی
ماشین قرمز از جعبه کفش بزرگ تره

شماره تماس: ۰۹۲۲۹۰۴۲۹۹۱

 

100,000 تومان