اینوبینو
اینوبینو
40عدد مرغ محلی هر عدد 50000تومن 50,000 تومان

توضیحات آگهی

مرغا خوب و سالم ……

شماره تماس: ۰۹۱۰۴۸۸۹۳۶۹