اینوبینو
اینوبینو
فروش باغ پسته با آب روستای فیروز آباد امروان 240,000,000 تومان

توضیحات آگهی

زمین 4000متر دارای 100اصله درخت پسته 3ساله یک ربع ساعت اب از چاه کشاورزی نزدیک ترین زمین به روستا و چاه کشاورزی حداقل 120درخت دیگر در زمین باید کاشته شود

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۳۱۷۸۷۴