اینوبینو
اینوبینو
اتوبار نگین بار بسته بندی و حمل اثاثیه منزل تهران

توضیحات آگهی

⭐⭐نگین بار تهران⭐⭐
شمال ⭐ غرب ⭐مرکز ⭐شرق
میبندیم ✔می چینیم✔ میبریم
حمل اثاثیه منزل ادارات جهیزیه
مبلمان تمام نقاط تهران
بزرگترین کامیونهای مسقف 6متری موکت کاری با پتو
✔⭐⭐بسته بندی اروپایی
نایلون حباب دار سلفون کارتون رگال لباس چسپ⭐⭐⭐⭐
کارگران خوش اخلاق ماهر
باسابقه چندین ساله درکار حمل ونقل بسته بندی وباربری
تضمین بار 100%
شهروشهرستان کامیون وانت
اطمینان دقت سرعت
کاررا به کارگران باتجربه مابسپارید
اتوبار باربری نگین بار تهران
شعبه غرب
44 350 734
شعبه شمال
220 75 296
شعبه شرق و مرکز
88 70 26 74
حمل اثاثیه منزل نگین بار
بسته بندی اثاثیه نگین بار
فقط 20دقیقه فاصله مابا شما
بایک تماس مشتری همیشگی ما خواهید شد
مدیریت رضایی✔✔✔✔✔
⭐⭐⭐نگین بار تهران⭐⭐⭐