اینوبینو
اینوبینو
جرثقیل کفی و دکل بلند۳تن،۱۰تن،۱۵ تن،۲۵تن،۳۵تن،۵۰تن

توضیحات آگهی

اجاره انواع جرثقیل های کفی و دکل بلند ارسال به کلیه مناطق تهران جرثقیل های سبد دار