اینوبینو
اینوبینو
فروش زمین کشاورزی 1600 متر در سلمان شهر

توضیحات آگهی

اسب چین
1600 متر زمین
خارج از بافت
متری 1/700/000

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۹۸۲۲۱۰