اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1691
اینوبینو
دو نفر مدل خط چشم دائم

توضیحات آگهی


نیازمند دو نفر مدل خانم جهت
خط چشم
بن مژه
برای تکمیل آلبوم مدل نیاز دارم
استفاده از مواد آمریکایی اصل
100,000 تومن هزینه مواد رو فقط میگیرم
استفاده از بی حسی قوی و بدون درد
با رعایت پرتکل های بهداشتی
لطفا اگر کسی تمایل داشت فقط تماس بگیرد
مزاحمت = پیگیری همسرم

شماره تماس: ۰۹۱۶۰۷۰۹۲۳۴