اینوبینو
اینوبینو
چند عدد کیف کوچک شیک و آکبند نصف قیمت

توضیحات آگهی

به علت تغییر مغازه و کمبود جا بخشی از کیف ها با یک سوم قیمت فروش میرسد
کیف های بزرگ تمام شد
کیف های کوچک 40 تومان
حدود صدتا کیف بوده حدود بیست تا مونده
اگه به صورت کامل خریداری شود با قیمت پایین داده میشود، تعداد کیف ها بیشتر از عکس ها میباشد

***اگه تمام کیف ها یکجا خریداری شود با قیمت بسیار بسیار نازل داده میشود***

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۳۳۷۷۴